Radosnej Wielkanocy!

Posted on Posted in Bez kategorii

 Zacznij od Zmartwychwstania
od pustego grobu
od Matki Boskiej Radosnej
wtedy nawet krzyż ucieszy
jak perkoz dwuczuby na wiosnę
anioł sam wytłumaczy jak trzeba
choć doktoratu z teologii nie ma
grzech ciężki staje się lekki
gdy się jak świntuch rozpłacze
– nie róbcie beksy ze mnie
mówi Matka Boska
to kiedyś
teraz inaczej
zacznij od pustego grobu
od słońca
ewangelie czyta się jak hebrajskie litery
od końca

/“Od końca” – ks. Jan Twardowski/

Radosnej, pięknej Wielkanocy życzy Zarząd i Rada Fundacji CORDARE!

Zapraszamy na szachy i pierogi z CORDARE

Posted on Posted in Bez kategorii

Fundacja CORDARE serdecznie zaprasza na III Otwarty Turniej Szachowy Powiśla Dąbrowskiego. Dzięki życzliwości władz miasta oraz wsparciu kierownictwa Referatu Kultury Fizycznej i Sportu UM – szachy zagoszczą ponownie w dąbrowskiej Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej – 27 kwietnia 2019 r. (rozpoczęcie o godzinie 10.00).

W Turnieju mogą uczestniczyć przedstawiciele wszystkich kategorii wiekowych, których łączy pasja do gry w szachy. Sędzią turnieju będzie Pan Czesław Markiewicz.

Dla zwycięzców ufundowano następujące nagrody:

 • Nagrodę główną – Puchar Fundacji CORDARE

 • Puchar dla Najlepszego Zawodnika Powiśla Dąbrowskiego

 • Puchar dla Najlepszego Juniora Turnieju

 • Puchar dla Najlepszego Duetu Rodzinnego

 • Nagrodę Specjalną Fundacji CORDARE – stypendium w wysokości 1000,00 zł dla Najlepszego Juniora Powiśla Dąbrowskiego (warunek – nieukończone 18 lat)

W każdej z kategorii pucharowych nagrodzeni zostaną także zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca.

Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek (pierogi) i napoje dla wszystkich uczestników turnieju. Nie przewiduje się wpisowego za udział.

Zgłoszenia: do godziny 12.00 – 25 kwietnia 2019 r. poprzez serwis chessarbiter, mailowo czes.mar@interia.pl lub telefonicznie: 697 488 747

Zapraszamy!

Pobierz plakat turnieju:  szachy_2019

Przekaż 1% dla CORDARE

Posted on Posted in Bez kategorii

Zachęcamy Państwa do przekazania na rzecz Fundacji CORDARE swojego 1%. Uzyskane pieniądze zostaną wykorzystane na cele statutowe, to jest przede wszystkim  na stypendia dla uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z rodzin mniej zamożnych.

Aby przekazać 1% swojego podatku na rzecz naszej Fundacji, w rubryce “Numer KRS”należy wpisać numer KRS Fundacji CORDARE:   0000623403

W rubryce “Wnioskowana kwota”  należy wpisać kwotę stanowiącą 1% podatku zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wypełniony formularz można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do właściwego Urzędu Skarbowego.

Swój 1% podatku mogą przekazać podatnicy rozliczający się na formularzach:

PIT 28, PIT 36, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39.


 

Fundacja CORDARE działa od 2016 roku, wspierając poprzez stypendia uzdolnioną młodzież oraz udzielając dotacji  instytucjom, które na co dzień zajmują się niesieniem pomocy innym, w różnym wymiarze.

W ciągu zaledwie trzech lat działalności  CORDARE ufundowała łącznie 50  stypendiów studenckich i uczniowskich oraz przekazała kilkanaście jednorazowych dotacji dla wybranych instytucji. Pełna lista stypendystów i beneficjentów znajduje się w zakładce Działalność.

Ponadto Fundacja corocznie realizuje takie projekty jak:  Otwarty Turniej Szachowy Powiśla Dąbrowskiego, Turniej Brydża Sportowego o Puchar Fundacji CORDARE, Bal Charytatywny połączony z obchodami Narodowego Święta Niepodległości oraz ceremonią wręczenia Statuetek CORDARE osobom, które swoją pracą, postawą i sercem służą społeczeństwu.

W 2018 roku Fundacja wzbogaciła swoją ofertę  o Regionalny konkurs plastyczny  dla uczniów szkół podstawowych  p.n. “Pocztówka do niepodległości”.

Działania Fundacji najdobitniej określa sama jej nazwa CORDARE – oznaczająca gotowość dzielenia się sercem z potrzebującymi.

Strażacy z Radgoszczy wsparli Fundację

Posted on Posted in Bez kategorii

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Radgoszczy splótł się wyjątkowo  z działalnością naszej Fundacji. Stało się to za sprawą publikacji poświęconej radgoskim pokoleniom strażaków, której autorem jest prezes CORDARE, ks. Robert Biel.

Podczas spotkania promującego książkę, które odbyło się pod koniec grudnia w Dąbrowie Tarnowskiej, członkowie Zarządu OSP w Radgoszczy, w osobach druhów:  Michała Wolaka i  Kamila Kwiatkowskiego uczynili piękny gest, przekazując w imieniu strażaków – na ręce autora opracowania i zarazem założyciela CORDARE – darowiznę  pieniężną: 1000,00 zł,  na cele statutowe Fundacji.

Tym sposobem idea strażackiej powinności, czyli czuwania i  działania  „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” przybrała taką oto formę niesienia pomocy innym, czyli wsparcia podopiecznych CORDARE. Dziękujemy! (eMOr)

Fot. Piotr i Jakub Lichorobiec

Zobacz też: artykuł w e-Kurierze Dąbrowskim

 

Poznajmy Władka!

Posted on Posted in Bez kategorii

Władysław Weber to zdolny młodzieniec, pochodzący z Czity na Syberii. Obecnie kształci się w Tomsku. Zapraszamy do lektury  listu, skierowanego do prezesa Fundacji, ks. Roberta Biela, w którym Władek opowiada nieco o sobie i swoich planach…

 

Многоуважаемый О. Роберт

Слава Иисусу Христу!

Меня зовут Вебер Владислав, мне 20 лет. Я родился в городе Чита, в Сибири в Забайкальском крае. С самого детства я со своих семей ходил в католическую церковь. В этой церкви, ч был крещен. Затем, когда мне было 6 лет стал помогать священнику у алтаря, и ходил на катехизис, чтобы принят первое причастие. После первого причастия я стал активно принимать участие среди молодежи нашего храма и ездил на все российские встречи молодежи в Иркутск. На тот момент, когда я заканчивал школу, я точно знал, что хочу поучить специальность в другом городе. Мой выбор пал на город Томск потому, что это не очень большой город, но в тоже время он молодежный и католическая община тут очень сплоченная и набожная. Поступил я в Томский университет систем управления и радиоэлектроники, обучаюсь на специальность инженера радиоэлектронных систем и комплексов. С каждым семестром мои оценки становились все лучше и вот сейчас последнюю сессию я закрыл только на одни пятерки. Я уже на третьем курсе. Мне очень нравится тут учиться. Живу я в общежитие со своим одногруппником, мы вместе с ним готовимся к занятиям. Также мой учебный корпус находится недалеко от моего общежития где – то 20 минут пешком. Но до католического храма приходится ездит на автобусе, так как он далеко, и зимой далеко пешком, потому что в Томске очень холодно и очень много снега. Хочу выразить огромную благодарность за вашу материальную помощь. Эти средства будут потрачены на нужные книги и дополнительные курсы. Еще раз огромные спасибо. Желаю Божьего благословения и опеки Матери Божьей. С молитвой Владислав Вебер

tłumaczenie listu:

Szanowny Księże Robercie!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Nazywam się Władysław Weber, mam 20 lat. Urodziłem się w mieście Czita na Syberii na terenie Kraju Zabajkalskiego. Od dzieciństwa wraz z rodziną chodziłem do Kościoła katolickiego. W tym kościele zostałem ochrzczony. Kiedy miałem 6 lat, zacząłem pomagać kapłanowi przy ołtarzu i uczęszczałem na katechezy, aby przystąpić do Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Po komunii aktywnie uczestniczyłem w życiu parafialnym młodzieży przy kościele, jeździłem na wszystkie rosyjskie diecezjalne spotkania młodzieży w Irkucku.

W tym czasie, kiedy kończyłem szkołę średnią, wiedziałem na pewno, że chcę się kształcić w innym mieście. Mój wybór padł na miasto Tomsk, ponieważ nie jest to zbyt duże miasto, ale jednocześnie jest to bardzo solidna i pobożna wspólnota młodzieży i katolików. Rozpocząłem studia na Uniwersytecie Nauk Ścisłych w Tomsku na kierunku radioelektronika, specjalność: systemy i kompleksy radioelektroniczne. Z każdym semestrem moje oceny stawały się coraz lepsze i teraz zamknąłem ostatnią sesję z samymi piątkami. Jestem już na trzecim roku. Bardzo lubię się tutaj uczyć. Mieszkam w hostelu z moim kolegą z grupy, razem przygotowujemy się na zajęcia. Budynek uczelni znajduje się niedaleko, około 20 minut pieszo. Ale do kościoła katolickiego jeździmy autobusem, bo jest daleko, a zimą szczególnie, ponieważ w Tomsku jest bardzo zimno i dużo śniegu.

Chcę wyrazić moją głęboką wdzięczność za pomoc finansową. Środki te zostaną wydane na niezbędne książki i dodatkowe kursy. Wielkie dzięki jeszcze raz. Życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

Z modlitwą, Władysław Weber

 

List z Czity

Posted on Posted in Bez kategorii

Tuż przed wigilią Bożego Narodzenia otrzymaliśmy  wzruszający list od Sióstr Służebniczek z Czity na Syberii.  Polskie Siostry prowadzą tam sierociniec i ochronkę dla dzieci w okolicznościach i warunkach, zgoła innych od europejskiej rzeczywistości. W tym roku placówka w Czicie znalazła się wśród beneficjentów CORDARE.

Cieszy fakt, że pomoc Fundacji trafia w takie miejsca, gdzie jest naprawdę potrzebna.

Poniżej publikujemy treść listu Siostry Barbary, życząc jednocześnie wszystkim Siostrom w Czicie zdrowia i duchowej siły do wykonywania tej trudnej misji, a ich podopiecznym – szczęśliwego wzrastania w poczuciu bezpieczeństwa i miłości.

 

 

Kochani Nasi Ofiarodawcy!

Zbliżają się kolejne święta Bożego Narodzenia. Nasze 19. już z kolei na Syberii. Boże Narodzenie jest świętem ogromnej radości i nadziei. Rodzi się Syn Ojca Przedwiecznego. Bóg z Boga. Światłość ze Światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Przychodzi na ziemię Słowo, przez które wszystko się stało. Słowo, które pragnie zamieszkać w sercu każdego człowieka. Życzymy z całego serca wszystkim naszym ofiarodawcom, aby Słowo, które stało się Ciałem, zamieszkało wśród Was.

Niech Dzieciątko Jezus obficie błogosławi wszystkie Wasze codzienne sprawy. Niech wiara , nadzieja i miłość wzrasta w Waszym życiu. Za przykładem pasterzy, którzy usłyszeli pierwsi Betlejemską Nowinę, pośpieszmy z nimi do Betlejem. Wejdźmy do stajenki w postawie adoracji z uwielbieniem, patrząc na nowo narodzonego Odkupiciela. Niech Dzieciątko Boże uśmiechnie się do Was i obdarzy potrzebnym zdrowiem.

Przy okazji Świąt przepełnionych miłością, obecnością Boga, wzajemnego zauważenia siebie, pragniemy podzielić się tym, czego dokonał Miłosierny Bóg w sercach naszych podopiecznych, tych najmniejszych w Edmundowej ochronce, dzieciach szkolnych, wzrosłych naszych parafian i spotykanych ludzi.

Nasze przedszkolaki obchodziły ostatnio urodziny założyciela Edmunda Bojanowskiego. Uczestniczyły we Mszy św. dziękczynnej za życie, działalność i za założone przez Niego ochronki. Podziwiałyśmy ich, jak pięknie całym sercem śpiewają. Wielokrotnie na pytania kapłana odpowiadały, że najważniejsze w życiu to kochać Boga, Matkę Bożą i Edmunda Bojanowskiego. Później pod przewodnictwem Siostry pokazały scenkę z życia naszego Założyciela swoim najbliższym. Na koniec mały Edmund rozdawał pierniczki wszystkim zebranym. Dzieci pomagały Siostrze przy ich pieczeniu i dekorowaniu. Również swojego patrona uczciły i dzieci szkolne. W kościele dla parafian pokazały scenkę ukazującą życie Edmunda w aspekcie miłosiernej miłości. W okazywaniu wiary i miłości do Boga dzieci są bardzo spontaniczne.

Czteroletni Bogdan leciał samolotem z rodzicami. Gdy samolot zaczął startować , nasz Bodzio głośno zaczął śpiewać pieśń: ”Przepiękny Boże, który mieszkasz w niebie….” A więc dusze wszystkich pasażerów pomógł wznieść do Boga.

Dziewięcioletnia Włada w rozmowie z Siostrą stwierdziła, że u Boga jest wszystkiego dużo, jest i Ojciec i Syn i Duch święty i wszystkich potrzeba kochać. Krystynka również dziewięcioletnia powiedziała rodzicom, że ona już jest niewiastą Pana Jezusa, wszystkich w domu gromadzi do wspólnej modlitwy i do unikania słów niecenzurowanych.

Zaczynamy przygotowanie z dziećmi do świąt Bożego Narodzenia. W trakcie katechezy jedna z nowych dziewczynek pyta: „ Jezus już się narodził, co to będzie jeszcze jeden nowy Jezus?”. Śmieszne pytania, ale mówiące o znikomej wiedzy religijnej.

Dzieci szkolne przeżywały tydzień ferii jesiennych. Dla nich zorganizowałyśmy „ferie z Bogiem’, w każdym dniu była katecheza, modlitwa i inne zajęcia. Zakończyły się niedzielną Mszą św., oprawę liturgiczną miały właśnie one. Niektórzy z nich są ministrantami, przygotowują się do chrztu Św.

Witalik- wychowanek naszej ochronki, chłopak bardzo żywy, sytuację rodzinną ma bardzo trudną. Zaczął chodzić do kościoła, występuje w różnych przedstawieniach, zaczyna zmieniać swoje postępowanie. W szkole stara się kontrolować swoje zachowanie. Zmianę zauważyli również nauczyciele.

Cieszymy się naszym parafianinem, który jest prawdziwym apostołem Bożego Miłosierdzia. Jest to człowiek, który obraca się wśród inteligencji. Rozdaje im obrazki Bożego Miłosierdzia w języku rosyjskim, które przywozimy z Polski. Uczy modlitwy , którą Jezus polecił s. Faustynie ”Jezu ufam Tobie”. Zachęca ich również do czynienia dzieł miłosierdzia. Sam także wiele pomaga innym. Pomaga też naszym bezdomnym. Możemy powiedzieć o nim „czyni miłosierdzie swoimi rękami, oczyma, słuchaniem i sercem.”

Przez 4 miesiące w okresie letnim mieszkało u nas dwoje bezdomnych. Chcieli żyć inaczej, trzeźwo. Starałyśmy się im pomóc. Zaczęli pracować. Znaleźli swoje „połówki”, wynajęli mieszkanie. W trzeźwości stawiają pierwsze kroki. My modlimy się, by Dobry Bóg pomógł wytrwać im do końca w dobrym . Niektórym z nich pomagamy wrócić do rodziny. Przez pół roku mieszkał w naszym domu starszy człowiek lat 80. Był u nas na całkowitym utrzymaniu. Jego cała rodzina wyjechała, on został sam. Dzięki Bogu, udało mu się znaleźć osobne pomieszczenie u znajomych. Bóg przyprowadza nam ludzi bardzo zagubionych, poranionych przez życie. Staramy się ich wysłuchać, pomóc dobrą radą, czy innymi sposobami. Są tacy, którzy proszą o zimowe ubrania, jedzenie, czy kupienie biletu do domu. Smutkiem nas napawa sytuacja 22 letniej Ireny, której odebrano 4 synów i umieszczono w domu dziecka. Irena jest uzależniona od alkoholu. Samotnie wychowywała swoje dzieci. Pomagałyśmy tym dzieciom. Dwoje z nich przychodziło do naszego domu. Wszystkie te wydarzenia, spotkania z ludźmi codziennie oddajemy miłosiernemu Bogu i prosimy, by On sam zaradzał wszystkim potrzebom duchowym i materialnym. A Wam, nasi Przyjaciele z całego serca po raz kolejny dziękujemy za pomoc materialną i duchową.

Wyrażamy naszą wdzięczność i pamięć w modlitwie.

W imieniu wdzięcznych Sióstr Służebniczek z Czity – s. Barbara

Czita. Boże Narodzenie 2018 r.

Wyniki konkursu “Pocztówka do niepodległości”

Posted on Posted in Bez kategorii

We wtorek, 6 listopada 2018 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom oraz uczestnikom Regionalnego Konkursu Plastycznego “Pocztówka do niepodległości”.

Na konkurs napłynęło  315 prac. Jury w składzie:  ks. dr Robert Biel (prezes Fundacji CORDARE),  Edmund Wilk (artysta plastyk),  Jadwiga Kusior (dyrektor  MBP w Dąbrowie Tarnowskiej), Marta Warias (dyrektor GCK w Żabnie), po wnikliwej ocenie prac zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu,  wyłoniło trzynastu laureatów.

Oto wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Grand Prix  – Natalia Patulska  (lat 8) ze Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim

kategoria wiekowa klasy I-III

I miejsce – Maciej Kostrzewa  ze Szkoły Podstawowej w Niedomicach

II miejsce – Piotr Chrabąszcz ze  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

III miejsce –  Krzysztof Puła ze Szkoły Podstawowej w Niecieczy

wyróżnienie –  Julia Warias ze Szkoły Podstawowej w Radgoszczy

kategoria wiekowa klasy IV- VI

I miejsce – Laura Rzeszutek ze Szkoły Podstawowej w Niedomicach

II miejsce – Emilia Szczygieł ze  Szkoły Podstawowej w Szczucinie

III miejsce –  Szymon Bieś ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

wyróżnienie –  Kacper Prażuch ze Szkoły Podstawowej w Niedomicach

kategoria wiekowa klasy VII -VIII i gimnazjalne

I miejsce – Julia Tatarczuch ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dabrowie Tarnowskiej

II miejsce – Bartosz Kaczocha ze  Szkoły Podstawowej w Radgoszczy

III miejsce –  Paulina Czarna ze Szkoły Podstawowej w Żabnie

wyróżnienie –  Agata Forgiel ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

Nagrodę główną (grand prix) stanowił telefon komórkowy z rocznym abonamentem oraz t-shirt z grafiką zwycięskiej pracy. Ponadto wszyscy laureaci otrzymali puchary i  kalendarze ścienne na rok 2019, gdzie zostały opublikowane wszystkie nagrodzone prace. Organizatorzy przygotowali również dyplomy za udział dla wszystkich uczestników konkursu.

Pocztówki biorące udział w konkursie można podziwiać do końca roku kalendarzowego na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w dąbrowskiej Bibliotece Miejskiej.  (eMOr)

FOTORELACJA

NAGRODZONE PRACE

III Bal CORDARE i optyka serca

Posted on Posted in Bez kategorii

Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze  jest niewidoczne dla oczu – te słowa zaczerpnięte z Małego Księcia Antoine’a de Saint- Exupery’ego –  stanowiły myśl przewodnią III Balu Charytatywnego Fundacji CORDARE, który odbył się  3 listopada w Hotelu Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej.

Okazało się, że ludzi dobrego serca na Powiślu i w okolicach nie brakuje. Ta swego rodzaju optyka serca – promowana przez Fundację –  znajduje z roku na rok coraz większe grono osób przychylnych ideom i działaniom CORDARE.

Trzeci Bal Fundacji CORDARE pod patronatem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, zaszczyciło swą obecnością ponad 100 osób.

W części oficjalnej uroczystości zaprezentowano dokonania  Fundacji w minionym roku. Przedstawiono tegorocznych stypendystów i beneficjentów, wyświetlając m.in. film z uroczystości rozdania stypendiów, która odbyła się we wrześniu w dąbrowskiej synagodze. Opowiedziano o kolejnych edycjach turnieju szachowego i brydżowego oraz o konkursie plastycznym dla młodzieży szkół podstawowych. Wspomniano o wycieczce Przyjaciół CORDARE do Szwajcarii oraz imprezie Risottotag w Saas Grund, gdzie promowano działania Fundacji. Kulminacyjnym momentem było wręczenie Statuetek CORDARE osobom zasłużonym dla Powiśla, jednocześnie symbolizującym  walkę i troskę Polaków o niepodległą ojczyznę. Laureatami Statuetek zostali w tym roku Pan Kapitan Kazimierz Burzec oraz Pan Mieczysław Śliski.  Szczegółowe biogramy obu Panów zamieszczone są w zakładce Laureaci.

Dyplomami Fundacji CORDARE wyróżniono Darczyńców: Księdza Prałata Stanisława Cyrana, Księdza Proboszcza Wiesława Skrabacza, Państwa Małgorzatę i Edwarda Zielińskich, Salon Optyczny Lucyny Bielawskiej oraz Zespół Muzyczny Albatros G.W.

Jak co roku, w nawiązaniu do Narodowego Święta Niepodległości odśpiewano znane pieśni patriotyczne. Innymi akcentami niepodległościowymi była prezentacja wydanego przez Fundację okolicznościowego kalendarza z pracami  laureatów Regionalnego Konkursu Plastycznego “Pocztówka do niepodległości”. Grafikę zwycięskiej pracy plastycznej  uwieczniono także na t-shirtach, które przeznaczono wraz z kalendarzami na aukcję charytatywną.   Również w tym roku wiele osób i firm wzbogaciło aukcję charytatywną cennymi darami, dzięki czemu Fundacja zyskała  kolejne fundusze na realizację celów statutowych. Listę przedmiotów przekazanych na  aukcję prezentujemy w artykule Starczy jeden liść, wyrażając w ten sposób wdzięczność dla Ofiarodawców. Warto dodać, że tegoroczną  aukcję obsługiwali przedstawiciele stypendystów CORDARE: Kasia, Sylwia, Natalia i Kamil.

Bal CORDARE trwał prawie do białego rana i mamy nadzieję, że spełnił oczekiwania Gości, którzy bawiąc się, pomagali realizować cel charytatywny Fundacji. Serdecznie dziękujemy Uczestnikom imprezy oraz Wszystkim, którzy wsparli jej organizację. Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z części oficjalnej uroczystości, którą zawdzięczamy Redakcji e-Kuriera Dąbrowskiego oraz do odwiedzenia galerii zdjęć. (eMOr)

 

Galeria zdjęć (fot. M. Orawska, K. Smoła)

 

 

Starczy jeden liść – aukcja charytatywna 2018

Posted on 1 CommentPosted in Bez kategorii

Serdecznie zapraszamy do udziału w  Aukcji Charytatywnej CORDARE, której finał przewidziano podczas III Balu Charytatywnego, 3 listopada 2018 r. w Dąbrowie Tarnowskiej.

Będziemy wdzięczni za każdy dar, który mógłby stanowić  przedmiot naszej aukcji. Państwa pozytywna odpowiedź na zaproszenie do udziału w niej, będzie tym samym wsparciem głównego celu statutowego Fundacji, jakim jest udzielanie pomocy finansowej zdolnym uczniom i studentom, pochodzącym z rodzin mniej zamożnych. Dochód z aukcji zostanie bowiem przeznaczony na stypendia uczniowskie i studenckie.

Poniżej prezentujemy pierwsze dary ofiarowane  na tegoroczną aukcję.  Mamy nadzieję, że w ten sposób zachęcimy Państwa do udziału w balu, a jednocześnie wyrazimy wdzięczność dla wszystkich Darczyńców.

Jesteśmy przekonani, że również w tym roku  aukcja charytatywna spotka się z życzliwością wielu osób, które  od początku istnienia Fundacji w różny sposób nam pomagają.

Doprawdy “starczy jeden liść, jeśli ma kształt serca”, jak mawiał poeta i filozof ks. Janusz Stanisław Pasierb. Przykładów serdeczności i gestów dobroci nie brakowało jak dotąd w  działalności CORDARE.

Osoby, które chciałyby w jakikolwiek sposób wesprzeć aukcję charytatywną zapraszamy do kontaktu z biurem Fundacji.

Ze względów organizacyjnych mile widziane dary o wartości  co najmniej  200,00 zł.

 

LISTA OFIARODAWCÓW ORAZ WYKAZ PRZEDMIOTÓW I USŁUG  PRZEKAZANYCH NA AUKCJĘ :

 • BIEL Robert

książki: “Kościół Wielkiej Soboty”, R. Biel; “Symfonia Jedności”, R. Biel/ Kard. K. Koch; “Mój Święty Szef”, R. Biel/ P. Segmuller”;”Im Dienste des Heiligen”, R. Biel/ P. Segmuller; “Was nun, Herr Kardinal?”, Kard. K. Koch/ R. Biel; “Wir Christen – wann endlich vereint?”, Kard. K. Koch/ red. R. Biel; “Wprowadzenie do chrześcijaństwa”, J. Ratzinger/ tł. R. Biel; “Kościele dokąd zmierzasz?”, Kard. K. Koch/tł. R. Biel

Zobacz zdjęcia:    książki w języku polskim  oraz   książki w języku niemieckim   i   tłumaczenia

kolacja u Prezesa – szwajcarska kolacja na polskiej plebanii dla 4-6 osób przygotowana i serwowana przez ofiarodawcę

– 3 bony na usługi stomatologiczne w zakresie stomatologii estetycznej i implantologii

zestaw beFrendi: zestaw składa się z produktów marki BeFrendi – środków chemii gospodarczej posiadającej certyfikat Ecolabel. Produkty BeFrendi są bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska oraz charakteryzują się wyjątkowymi zapachami. W skład zestawu wchodzą: 2 płyny do naczyń, 2 płyny myjące do kuchni, 2 płyny uniwersalne do mycia podłóg, żele do mycia łazienki i WC oraz 3 odświeżacze powietrza. Zobacz zdjęcie: certech chemia

zestaw żwirków dla kotów: 2 sztuki żwirku z serii Premium Canadian Cat, 3 sztuki żwirków dla kotów długowłosych Super Benek Shaggy oraz jeden żwirek Super Benek Compact Cytrusowa Świeżość. Zobacz zdjęcie: certech zwirki

zestaw karm zimowych dla ptaków: Z racji zbliżającej się zimy warto zadbać o ptaki w naszym ogrodzenie. Zestaw składa się z: 100 sztuk kul zimowych dla ptaków do powieszenia na drzewie, 3 sztuki karmy zimowej dla ptaków, 5 zestawów kolb zimowych dla sikorek, karmnik dla ptaków. Zobacz zdjęcie: certech ptaki

 • DWORAK Celina, Jacek, Bartosz

płyta POLISHED (2015) –  1 egzemplarz

– płyta REFLECTION  (2018) –  2 egzemplarze

Zobacz zdjęcie i opis: płyty Bartosz Dworak

kupon o wartości 500,00zł –  Firma specjalizuje się w sprzedaży materiałów tekstylnych oraz szyciu zasłon i firan

bon treningowy dla jednego zawodnika w wieku 4-12 lat na bezpłatne treningi przez okres 6 miesięcy

kalendarz ścienny na 2019 rok  prezentujący prace laureatów Regionalnego Konkursu Plastycznego  Fundacji  CORDARE  pod nazwą  “Pocztówka do niepodległości”

–  t-shirt z logo Fundacji CORDARE  i   motywem niepodległościowym

zestaw I – kosmetyki”Whiten”NovaClear (kremy i serum) – zobacz zdjęcie i opis zestaw I kosmetyki

zestaw II – biżuteria miedziana, mgiełka z miedzią koloidalną, kosmetyczka – zobacz zdjęcie i opis zestaw II

dwa vouchery o wartości 200,00 zł

 • KALBERMATTEN Edgar (informacja R. Biel)

noclegi  w  Szwajcarii dla 6 osób w pensjonacie Weideli w Saas Grund (tygodniowy pobyt) oraz wszystkie opłaty, parking podatek klimatyczny i karnety na wyciągi w lecie. Do dyspozycji   sypialnie, łazienka i kuchnia.  Możliwe terminy zimowe (dla fanów narciarstwa – karnet na cały sezon 233 franki)  lub letnie (wspaniałe tereny do wędrówek górskich). Zobacz zdjęcia: Holidyas

 • KIEŁBASA Anna, Jan

– “Anioł” – rękodzieło. Praca wykonana  własnoręcznie metodą powertex. ” To niezwykłe połączenie głębi świata duchowego z pasją, którą w nasze ręce złożył sam Stwórca “, zobacz zdjęcie Anioł 2018

 • MARYNIAK Aniceta, Lech

ikona koptyjska “Święta rodzina w czasie ucieczki do Egiptu”. Ikonę napisał Ashraf Fana – kopt specjalizujący się w ikonach przedstawiających Matkę Boską oraz Świętą Rodzinę. Ikona pokryta jest 24 karatowym złotem i zakupiona w chrześcijańskiej, najstarszej części Kairu, przy kościele Abu Serga, postawionym na miejscu przebywania Świętej Rodziny w czasie ucieczki, w sercu koptyjskiego świata. Wymiary: 20x30cm, zobacz zdjęcie  ikona

powieść sensacyjna Grzegorza Kalinowskiego “Śledztwo ostatniej szansy” z autografem autora – (5 egzemplarzy).  Zobacz zdjęcie powieść.  A tutaj więcej na temat książki: https://blurppp.com/blog/grzegorz-kalinowski-sledztwo-ostatniej-szansy/

voucher o wartości 1500,00 zł na garnitur męski szyty na miarę

 • MORAWIEC Witold

bilety na kręgielnię w Oleśnie-  aukcja dotyczy łącznie ośmiu godzin gry na jednym torze w dowolny dzień

 • ORAWSKA Małgorzata

 specjały z domowej spiżarni –  konfitury, soki i inne przetwory z owoców, pochodzących z polskiego ekologicznego sadu

–tomik poezji “Nenufary” M. Orawska  –   z autografem  autorki (5 egzemplarzy)

–płyty  “Kolędy i pastorałki” – w wykonaniu góralskiej “Kapeli Stela” (5 egzemplarzy)

 • RADBET – Beata, Marek Krechniak

własnoręcznie wykonane wieńce adwentowe, zobacz przykładowe zdjęcia wieńce

 • RIEDER Konrad (informacja R. Biel)

noclegi  w  Szwajcarii dla 4 osób na plebanii w Saas Fee (tygodniowy pobyt). Do dyspozycji  dwie sypialnie, łazienka i kuchnia.  Możliwe terminy zimowe (dla fanów narciarstwa – karnet na cały sezon 233 franki)  lub  letnie (wspaniałe tereny do wędrówek górskich)

 • TARGUM – Małgorzata, Edward Zielińscy

robot kuchenny –  Speedcook

 • TATARCZUCH Agnieszka, Marek

obrazy olejne – kopie słynnych dzieł Paula Gouguina (Kiedy wyjdziesz za mąż?; Tahitańskie kobiety na plaży;), zobacz zdjęcia: obraz 1, obraz 2

roczny pakiet (320 Mb) na dostęp do internetu światłowodowego na terenie miejscowości: Radgoszcz, Nieczajna Górna,  Nieczajna Dolna,  Luszowice. Przedmiot aukcji jest dostępny dla obecnych lub nowych klientów firmy Tel-Net Krzysztof Frąc. W przypadku nowych klientów Dostawca oferuje także bezpłatny montaż wraz ze światłowodowym routerem. 

świece, olejki zapachowe, zestawy świąteczne. Zobacz opis zestawy Villa Verde

 • WILK Edmund

–  obraz olejny “Kwiaty bzu,  wymiary 60x70cm, zobacz zdjęcie obraz “Bzy”

szkła progresywne,  Rodenstock, oprawyPrzedmiotem aukcji są szkła progresywne wiodącej na rynku optycznym firmy Rodenstock wraz oprawą. Pakiet obejmuje także bezpłatne badanie wzroku na specjalistycznym sprzęcie w Zakładzie optycznym Lucyna Bielawska w Tarnowie. Termin realizacji – miesiąc od daty nabycia.